Accions per l'elaboració d'activitats anuals de dinamització i d'activació de l'autoorganització col·lectiva per generació de projectes.


Activitats en aquesta formació:

Activacio del colectiu de les Artesanes de la Sagrera per a l'autoorganització de la seva pròpia fira i esdeve xarxa

Data d'inici: 24 de novembre de 2022

Data de finalització: 24 de novembre de 2022

Horari: de 9:00 a 20:00

Lloc: Nau Bostik

Descripció:

LA XARXA D’ARTESANES LA FIRETA UN PROJECTE AMB DIMENSIÓ COMUNITÀRIACada desembre des d’en fa 3, amb l’excusa d’oferir regals de Nadal amb valors socials afegits s’organitza LA FIRETA, a la NAU BOSTIK, la fira d’artesanes de la Sagrera que convoca a tots i totes les artesanes del districte i de la ciutat en aquest ordre de preferència i es esperada al barri. L’equipament està gestionat per l’equip de la NAU BOSTIK, entitat dedicada a promoure la cultura com a motor generador de comunitat.

Si durat l’any LA NAU BOSTIK acull tota mena d’esdeveniments organitzats per entitats de dins i fora del barri és a LA FIRETA, quan reb la visita de totes les veïnes del barri. 

L’activitat econòmica generada a les sales de la NAU BOSTIK  van mes enllà de l’autosostenibilitat de les mateixes artesanes i fan de l’esdeveniment un punt de trobada en el que es generen dinàmiques entre les artesanes que tenen continuïtat durant l’any.

És en aquest punt en el que des de la COMUNALITAT  dels barris de Sant Andreu PROPEREES hem posat la mirada en facilitar eines per a que les propostes de les artesanes s’srticulin en xarxa de suport mutu. Una Xarxa amb denominadors comuns que pot compartir i enriquirse de coneixement amb benefici de totes les participants i generadora de debats sobre temes tan amplis com el paper de l’artesania en aquest context mundial globalitzat. 

Les artesanes de LA FIRETA han anat treballant durant l’any de manera individual dins els seus tallers però moticades per les activadores de PROPEREES es plantejen la possibilitat de sense massa esforç unificar criteris tan en la selecció d’artesanes on s’ha generat debat sobre el que comentàvem , el paper de l’artesania en el món globalitzat fins a com presentar-se a xarxes o com preparar el material per a ser imprès de logos, targes i packaging.


L’esdeveniment principal es la fira d’artesania que es co produeix amb LA BOSTIK i la feina de la comunalitat es anar respectant els tempos i decisions del col.lectiu.

Facilitats l’acess a la informació de projectes com Persianes amunt de l’Ajuntament de Barcelona i propostes que puguin venir d’Artesania Catalunya encarades a l’ofici mateix.

  • Fer convocatòria per a valorar la fira un cop feta

  • Proposar la idea de la continuació del treball en xarxa

  • Dotar de recursos perquè es puguin fer diferents xerrades ‘interes de les artesanes

  • Donar a conèixer al barri la iniciativa

Taller de Salsa gratuït

Data d'inici: 17 de febrer de 2023

Data de finalització: 17 de febrer de 2023

Horari: de 20:00 a 21:00

Lloc: Nau Bostik

Descripció:

Trobada de persones que volen ballar salsa o començar a ballar, en motiu d'una possible auto-organització per elaborar un curs autogestionat. 

Taller video comunitari - Introducció (Sessió 1)

Data d'inici: 11 de març de 2024

Data de finalització: 11 de març de 2024

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: CFA Bon Pastor

Descripció:

En aquesta primera sessió es presentaran múltiples exemples que expliquen com es posa en pràctica un projecte de vídeo comunitari i de quin mode aquesta eina pot ser eficaç per a crear relats i continguts audiovisuals que representin les inquietuds, necessitats o interessos de la pròpia comunitat que els crea. Desenvolupament d'idees, guió En aquest cas, ens centrem en la identificació de les temàtiques més rellevants per al grup. A partir d'aquestes, es pot definir formats i estils (un informatiu juvenil per exemple). També posarem a la disposició de les participants recursos per a la creació de histórias i narratives.


Activacio del colectiu de les Artesanes de la Sagrera per a la creació de projectes d'ajuda mutua

Data d'inici: 16 de març de 2024

Data de finalització: 16 de març de 2024

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Plaça Assemblea de Catalunya

Descripció:

Activació del col·lectiu de les Artesanes de la Sagrera per a la creació de projectes d'ajuda mútua.

Ens proposem generar un espai de promoció de l'artesania d'autoproducció per a generar sinergies entre professionals emprenedores que comparteixen els seus coneixements sobre l'artesania, l'art i el disseny.

En el marc de la calçotada de la Sagrera 16 03 habilitem un espai per a la mostra dels seus treballs.


Taller video comunitari - Rodatge (Sessió 2)

Data d'inici: 18 de març de 2024

Data de finalització: 18 de març de 2024

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: CFA Bon Pastor

Descripció:

Aquesta sessió es dedica a l'elaboració d'un guió per als continguts que es gravin en la següent sessió. A través de metodologies participatives, els i les estudiants seleccionaran un tema a tractar i elaboraran un guió i definiran el tractament en termes d'imatge. També es tractarà d'identificar a persones externes, es redactaran preguntes i les intervencions

Taller video comunitari - Rodatge (Sessió 3)

Data d'inici: 8 de abril de 2024

Data de finalització: 8 de abril de 2024

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: CFA Bon Pastor

Descripció:

Aquesta sessió estarà dedicada integramente al registre / gravació dels continguts que el grup decideixi. El rol dels talleristas serà el de facilitadors, seran les persones participants les que gravin els continguts comptant amb el suport tècnic i teòric dels facilitadors.


Taller video comunitari - Realització multicàmera i retransmissió en directe (Sessió 4)

Data d'inici: 15 de abril de 2024

Data de finalització: 15 de abril de 2024

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: Biblioteca Bon Pastor

Descripció:

Una vegada gravats els continguts, dediquem aquesta sessió a l'edició de vídeo. Proposem diverses eines de programari lliure per a per a l'edició i tractament so i de imatges en moviment.


Taller video comunitari - Realització multicàmera i retransmissió en directe (Sessió 5)

Data d'inici: 29 de abril de 2024

Data de finalització: 29 de abril de 2024

Horari: de 9:00 a 11:00

Lloc: CFA Bon Pastor

Descripció:

En aquesta sessió es treballará per a definir com plantejar la realització de continguts amb múltiples càmeres de vídeo. L'objectiu principal és que les assistents desenvolupen habilitats en un escenari en el qual siguin elles mateixes les qui realitzen / enregistren un contingut a partir d'un esdeveniment real. Al mateix temps, aquesta sessió està dedicada a la presentació dels continguts produïts en un format de programa televisiu